Tuesday, 19 May 2015

Orientasi Tingkatan 6 Rendah Minggu ke-2

Orientasi diteruskan pada minggu kedua, iaitu taklimat oleh cikgu Ibrahim mengenai kepentingan kk dalam memberi 10 markah kemasukan ke IPTA.  Para pelajar diberi kesedaran untuk melibatkan diri dengan aktif dalam aktiviti kk pilihan masing-masing.  PK KK Tingkatan 6 memainkan peranan dalam memberikan markah kepada pelajar selain daripada guru-guru kelab,  sukan dan permainan.  selain itu,  pada minggu kedua para pelajar menduduki ujian diagnostik mata pelajaran untuk penempatan kelas masing-masing.
Taklimat KK oleh Cikgu Ibrahim
 Aktiviti Riadah permainan bola tampar
 aktiviti Riadah permainan carom
Pembersihan kelas,  persediaan untuk belajar minggu berikutnya.

0 comments:

Post a Comment