Carta Organisasi / Visi / Misi

Pengetua : Wong Teck Ling
PK 1 :  Busang Anak Bedindang
PK HEM :  Hassan Bin Samu
PK Kokurikulum :  Ibrahim Bin Jahar
PK Tingkatan 6  :  Kong Tai Tey
Penyelia KK Ting. 6 :  George Anak Balalan
Ketua Pembantu Tadbir :  En. Mohamad

MOTTO SEKOLAH
Belajar Untuk Kemajuan
VISI SEKOLAH
SMKLBS Cemerlang tahun 2020
MISI SEKOLAH
Melaksanakan sistem Pendidikan yang gemilang berteraskan ilmu pengetahuan untuk melahirkan kecemerlangan dalam bidang yang diceburi berdasarkan aspek sahsiah,  akademik dan kokurikulum :
  • Membentuk sahsiah yang berakhlak mulia,  berdisiplin dan bertanggungjawab.
  • Membangunkan potensi individu melalui pendidikan holistik dalam bidang akademik yang berkesan.
  • Melahirkan pelajar yang gemilang,  berdisiplin dan berkepimpinan dalam bidang kokurikulum.
 

0 comments:

Post a Comment