Friday, 9 August 2019

Aktiviti Bulan Bahasa

Bidang Bahasa telah melakukan pelbagai aktiviti di sekolah dalam usaha menarik minat pelajar dalam bahasa.  Selain itu,  aktiviti yang dianjurkan adalah untuk memberi pendedahan kepada para pelajar pentingnya bahasa dalam kehidupan kita kerana bahasa adalah medan komunikasi sesama manusia.  Aktiviti-aktiviti yang dianjurkan juga untuk membina keyakinan diri pelajar,  bekerjasama dengan rakan dan menambah pengetahuan serta pengalaman.

0 comments:

Post a Comment