Sunday, 19 March 2017

Motivasi Form 6

Unit bimbingan dan kaunseling memainkan peranan mereka dalam menyampaikan ceramah motivasi kepada para pelajar Tingkatan 6 mengenai kepentingan pendidikan latihan kemahiran.  Para pelajar diberi kesedaran bahawa masa depan bukan melihar kecemerlangan akademik semata mata,  malah palajar boleh berjaya dalam bidang kemahiran.  Institusi kerajaan dan swasta pada masa kini menitikberatkan pendidikan kemahiran dalam usaha untuk membina negara maju dalam teknologi dan inovasi.  Ceramah ini disampaikan oleh Cikgu Louis Anak Pasu.


0 comments:

Post a Comment