Monday, 9 May 2016

Pendaftaran Tingkatan 6 Rendah

Pada 4.6.2016,  tingkatan 6 Rendah melapor diri di sekolah untuk memulakan sesi PDP bagi semester 1 mereka.  Walaubagaimanapun,  minggu pertama dan kedua,  para pelajar akan dikumpul untuk menjalani program orientasi.  Para pelajar akan diberi pendedahan mengenai peluang melanjutkan pelajaran di Tingkatan 6,  cara belajar tingkatan 6 dan lain-lain.  Sehingga berita ini,  seramai 54 orang pelajar telah melapor diri.


0 comments:

Post a Comment