Thursday, 10 September 2015

Pelajar Lepasan STPM yang Melanjutkan pengajian Ke Universiti Awam

Joyce Anak Julin melanjutkan pengajian di UNIMAS dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (kajian hubungan industri dan perburuhan).  Ricky Anak Kapat Pengajian di UMS Ekonomi Perancangan dan pembangunan,  Bonica Stella anak Baie pengajian Sejarah di UMS,  dan Nicholas Mapang anak Chandai pengajian seni Gunaan dengan kepujian (pengurusan seni) di UNIMAS.
Joyce (kiri) Bonica Stella (tengah) Ricky kapat (kanan)

0 comments:

Post a Comment