Tuesday, 20 January 2015

Orientasi Tingkatan 4

Pada 16 Januari 2015,  unit B/K mengadakan orientasi tingkatan 4 di dewan sekolah. Semua unit pentadbiran dijemput untuk menyampaikan ucapan termasuk peranan guru B/K.  dianggarkan seramai 200 orang pelajar tingkatan 4 yang terlibat.  Pelbagai perkara yang disentuh terutama masa depan pelajar dan halatuju mereka.

 Penolong kanan akademik cikgu Peter menyampaikan motivasi kepada pelajar tingkatan 4.
 Cikgu Ibrahim memberi penekanan kokurikulum 10 markah kepada tingkatan 4.
 Cikgu Louis berkongsi ilmu kerjaya dan minat pelajar berdasarkan soal selidik inventori kerjaya.
Cikgu Catherine juga menyampaikan slot minat dan kerjaya,  sambungan daripada cikgu Louis.  Gambar yang tidak ada diatas ialah Cikgu Celiaulas yang menyampaikan motivasi kepada pelajar sains di kelas mereka.

0 comments:

Post a Comment